top of page

 

Què vull millorar o resoldre de la meva vida en aquest moment?

Qualsevol resposta a aquesta pregunta és un bon motiu per a constel·lar.

Amb les constel·lacions familiars posem ordre en el nostre sistema familiar, resolent aquells conflictes que no ens permeten estar en sintonia amb la vida.

És un treball en grup on només la persona que constel·la i la facilitadora de constel·lacions familiars saben el tema que es tracta, la resta de persones i participants no ho saben.Així no hi ha marge de manipulació i la constel·lació és molt més fluïda. 

Treballem sense intenció i sense judicis, sempre des del respecte.

Estem més enllà dels límits de la consciència.

No pretenem canviar el món, volem estar en sintonia amb ell.

Amb les constel·lacions familiars podem tractar qualsevol tipus de malaltia, obsessions, addiccions, emocions reprimides, pors, fòbies, ansietat, relacions personals, dols no resolts, problemes laborals...

es poden tractar infinitat de temes, sempre que sigui des d´un mateix, la relació d´un mateix amb l´exterior.

Inversió: 50€ constel·lar / 10€ representar

bottom of page