Les constel·lacions familiars són una experiència fenomenològica on la persona s´exposa a un tema sense intenció, sense por. S´oblida del que fins ara recorda sobre el tema a tractar per automàticament comprendre  l´essència del mateix.

 

Actualment hi ha moltes maneres diferents de constel·lar, cada constel·lador és un món.. i en ocasions s' adaptaten les constel·lacions familiars per relacionar-les amb altres mètodes psicològics i terapèutics.

A mi personament m´agrada treballar sense intenció ni coneixements, des del respecte, sense interferir amb la ment i sense judicis.

Els representants no saben el tema que es tracta ni el que representen,  no hi ha opció de manipulació.

No es tracta de construir (llavors estàs a la ment), sinó d´acceptar.

Estem més enllà dels límits de la consciència.

No pretenem canviar el món, volem estar en sintonia amb ell.

Amb les constel·lacions familiars podem tractar qualsevol tipus de malaltia, obsessions, addiccions, emocions reprimides, pors, fòbies, ansietat, relacions personals, dols no resolts, problemes laborals...

es poden tractar infinitat de temes, sempre que sigui des d´un mateix, la relació d´un mateix amb l´exterior.

Inversió: 50€ constel·lar / 10€ representar

Comparteix: Fanny Silvestre

ANAMAIA TERÀPIES NATURALS     650676309